Ebédidő alatt,
12:00 - 12:30 között
zárva tartunk!

 

 • Rendelési információk
 • Regisztráció
 • Rendelés menete
 • Szállítási információk
 • A rendelés nyomonkövetése

Információk

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg

 1. Üzemeltetői adatok, információk
 2. Panaszügyintézés
 3. Tárhely szolgáltató
 4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
 5. A kínált termékek kategória besorolása
 6. Rendelési információk ismertetése
 7. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 8. Rendelés lépéseinek bemutatása
 9. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
 10. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
 11. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
 12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
 13. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
 14. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
 15. Adatkezelési nyilatkozat
 16. Jogorvoslati lehetőségek
 17. Egyéb rendelkezések, információk
 18. Elállási/felmondási nyilatkozatminta
 19. Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez

1. Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév:           GardenGate Kaputechnikai Kft.

Székhely:         1171 Budapest, Berky Lili u. 32.

Üzlet cím:       1171 Budapest, Berky Lili u. 32.

Adószám:        13527684-2-42

Cégjegyzék szám:       01-09-739931

Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

webáruház üzemeltetése:      NAIH-60569/2012

hírlevél küldés:                       NAIH-60365/2012

Kibocsájtó cégbíróság:           Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve:                   magyar

Elektronikus levelezési cím:   webshop @ gardengate .hu

Telefonos elérhetőség:                      +36 20 329 3402

Szállítási partner:                               GLS Hungary Kft  

Személyes átvételei lehetőség:         1171 Budapest, Berky Lili u. 32

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: Hétfő - Péntek: 8:00 – 16:00

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: A rendeléseket a Webáruház általában 1-2 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.

Webáruház domain: http://www.gardengate.hu

2. Panaszügyintézés

Panaszügyintézés és Ügyfélszolgálat helye és a kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a 1. pontban rögzített adatokkal. 

Panaszügyintézés módja: A vásárló panaszát szóban vagy írásban jelentheti be az Ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő bekezdés szerint jár el. 

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat. 

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok

Levelezési cím:           1171 Budapest, Berky Lili u. 32.

Elektronikus levelezési cím:   webshop @ gardengate .hu

Telefonszám:  +36 20 329 3402

Békéltető testület elérhetőség: elérhetőségek a http://www.bekeltet.hu oldalon találhatóak.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Webáruház és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Webáruházzal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a GardenGate Kft üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:

Internetes elérhetőség: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

 

Békéltető testület.

 • A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Internetes elérhetőség:  https://bekeltet.bkik.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 

3. Tárhely szolgáltató

Tárhely szolgáltató cégnév: Gy-System Kft

Tárhely szolgáltató székhely / cím: 1172 Budapest, Újszilvás u. 28.

Tárhely szolgáltató e-mail cím: info @ gysystem  . hu

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, feltüntetésre kerül a nettó (Áfa mentes) és bruttó (27 % Áfa-t tartalmazó) ár is. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Az oldalon a nettó és a bruttó árak is feltüntetésre kerülnek. Amennyiben csak egy ár szerepel, úgy a feltüntetett ár az ÁFÁ-val növelt bruttó ár, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a nettó ár 27%-ának megfelelő mértékű (a bruttó ár ~21,26%-ának megfelelő) általános forgalmi adó összegét. A nyilvánvalóan hibásan feltüntetett áron (pl. 1 Ft) nem terheli eladási kötelezettség az Üzemeltetőt, az ilyen ár nem minősül részéről ajánlatnak. Ilyen esetben Üzemeltető felajánlhatja a valós áron történő kiszállítást, amelyet a vásárló nem köteles elfogadni. A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Az árak megváltozása a már visszaigazolt megrendeléseket nem érinti. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A Webáruház kizárólag Magyarország területén belül vállal kiszállítást.

A vásárló választása szerint lehetőség van a Webáruházban vásárolt termékek személyes átvételére is. A személyes átvétel helye: az Eladó 1171 Budapest, Berky Lili u. 32. cím alatti ügyfélszolgálati és átvételi pontja. A személyes átvételre nyitva tartási időben van mód. A nyitva tartási időt a www.gardengate.hu honlap tartalmazza. A csomag és csomagolás sértetlensége a személyes átvétel esetén is ellenőrizendő a vásárló által is. Árukiadónkban készpénzes fizetésre van lehetőség.

 

5. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

Webáruházunkban kapuműködtetéshez, automatizáláshoz szükséges termékeket, szettek forgalmazunk.

 • Újdonságok
 • Motorok
 • Vezérlések
 • Rádiórendszerek
 • Biztonsági eszközök
 • Kiegészítők
 • Fogaslécek
 • Szettek

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 

6. Rendelési információk

A Webáruházunkban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Megadott adatait bizalmasan kezeljük. (Lásd: Adatkezelési tájékoztató.)

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. Rendelés leadására a nap 24 órájában lehetőség van. Amennyiben az a munkaidőn kívül történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő a megrendeléstől, illetve előre átutalás esetén a számla ellenértékének beérkezésétől számított max. 5 munkanap.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy egy termék nincs raktáron a megrendelés pillanatában, ilyen esetekben fenntartjuk magunknak a jogot a megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Regisztráció

A Webshop szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Üzemeltető a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról: Név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám.

Amennyiben Ön telepítő vagy viszonteladó, kedvezménye megállapításához kérjük a cégadatokat igazoló okmányokat (cégkivonat, aláírási címpéldány) részünkre megküldeni szíveskedjék, postán vagy emailben: webshop @ gardengate .hu címre.

Az oldalon történő regisztrációval Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető ezen adatait a megrendelés teljesítése érdekében kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a GardenGate Kft. az alábbi adatokat adja át Szállító részére: Név, szállítási cím, telefonszám, a megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, megrendelés azonosítószáma.

Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli.

A regisztrációkor megadott adatok - a felhasználónév kivételével - bármikor módosíthatók.

A regisztráció törlését a felhasználó a webshop @ gardengate .hu címre küldött levélben bármikor kérheti.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Webáruház a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni. Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

 

7. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8:00 órától 16:00 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

 

8. Rendelés menete

1. Vásárláshoz kérjük, jelentkezzen be. Ha még nem regisztrált felhasználónk, először regisztrálnia kell.

2. Válassza ki a vásárolni kívánt terméket, ha több változatban elérhető, kérjük ügyeljen a megfelelő változat kiválasztására. Írja be a darabszámot.

3. A megvásárolni kívánt terméke(ke)t a „Kosárba” gomb megnyomásával helyezze a kosárba.

4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, kattintson „Részletek” gombra és ellenőrizze a megvásárolni kívánt terméke(ke)t és azok darabszámát. Ha szükséges, itt módosíthatja megrendelését. Itt láthatja kosara tartalmát és adhatja meg a szállítási címét. Itt írhat rövid megjegyzést is megrendeléséhez. (Pl. ha nem egyezik a megrendelő neve a szállítási címen található névtáblával.)

5. A végleges megrendeléshez ki kell választania a szállítás és fizetés módját. Az átutalásos fizetést KIZÁRÓLAG azon partnereink számára tesszük lehetővé, akikkel erre a fizetési módra tekintettel szerződést kötöttünk! Egyéb esetben a készpénzes és az utánvétes fizetési módok közül válasszon! Indokolatlanul megjelölt átutalás esetén egyeztetést követően más fizetési módra biztosítunk lehetőséget. A lap alján tájékozódhat szállítási díjainkról.

6. Végül kérjük, a használati feltételek elfogadásával, a 'Termékek megrendelése' gombra kattintva küldje el rendelését.

7. Webáruházunk visszaigazoló e-mailt küld megrendeléséről.

 

9. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

Személyes átvétel: Munkanapokon folyamatosan készítjük össze a rendeléseket, ezért a készleten lévő termékek akár 1 napon belül átvehetők.

Fizetés átutalással: Azon partnereink válasszák, akikkel a vásárlásaik gyakorisága és nagyságrendje miatt előzőleg erre a fizetési módra tekintettel szerződést kötöttünk.


Fizetés az áru átvételekor: Amennyiben szállítást választ, a számla ellenértékét az áru átvételekor a kézbesítőnek is fizetheti – ilyenkor 250 forint utánvét-kezelési költséget számítunk fel. A futárnál kizárólag készpénzes, forintban (HUF) történő fizetésre van lehetőség. A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja.

A futárszolgálatos kiszállításkor felszámítunk pénzkezelési költséget, ha a rendelés során Személyes átvételt választ, akkor csak a rendelt termékek árát kell kifizetni ügyfélszolgálatunkon, semmilyen más költség nincs.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

10. Házhoz szállítás, információk

A megrendelés visszaigazolása után a csomagot a GLS futárszolgálat szállítja ki.

A kézbesítés munkaidőben, jellemzően 8 és 17 óra között történik, ezért szállítási címként mindenképpen olyan címet adjon meg, ahol napközben tartózkodik az, aki átveszi majd a csomagot (például munkahely). A rendelés során a Megjegyzés rovatba írhat minden olyan információt, ami a szállításnál fontos lehet. Például, ha valaki más veszi át a csomagot, mindenképpen adja meg az illető személy nevét és elérhetőségét. Nehezen megtalálható munkahely esetén érdemes pontosan megadni az emelet- és ajtószámot, illetve rövid útbaigazítást adni, amely alapján a futár könnyebben odatalál. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, igyekszik lehetősége szerint telefonon egyeztetni, ha ez nem lehetséges, értesítést hagy. A futár a rákövetkező munkanapon újra megkísérli a kiszállítást, ám ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor az árut a visszahozza telephelyünkre, és a megrendelést töröljük.

A rendelés nyomonkövetése

A GLS nyomkövetés szolgáltatása a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes linken érhető el.

 

 11. Házhoz szállítás díjszabása

 A szállítás díja a csomag súlyától függően:

Következő munkanapi kézbesítés
Csomag súlya díja
0 - 2 kg  1 575 Ft + áfa
2,1 - 3 kg  1 725 Ft + áfa
3,1 - 5 kg  1875 Ft + áfa
5,1 - 10 kg 2 250 Ft + áfa
10,1 - 15 kg 2 625 Ft + áfa
15,1 - 20 kg 3 000 Ft + áfa
20,1 - 25 kg 3 750 Ft + áfa
25,1 - 30 kg 4 500 Ft + áfa
30,1 - 40 kg 6 000 Ft + áfa
40 kg felett minden megkezdett 10 kg díja: 1500 Ft + áfa
Utánvétes fizetés esetén (áruérték beszedés):
- 100.000 Ft alatt: 500 Ft + áfa
- 100.000 Ft fölött: 1000 Ft + áfa

A fenti árak tájékoztató jellegűek, az egyedi kezelést igénylő árukra más árak vonatkoznak.
A futárszolgálat mérethatár előírásai miatt nincs lehetőségünk az alábbi méreteket
meghaladó áruk feladására:
hosszúság: 200 cm   /   magasság: 60 cm   /   szélesség: 80 cm
Kiszállítást munkanapokon és Magyarország területére vállaljuk.

Magyarország Kormányának 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelete értelmében 2024.03.28-át követően
a Magyar Posta általános szerződési feltételeiben meghatározott árakon
A KERESKEDŐK WEBOLDALAIN KÖTELEZŐEN FELTÜNTETENDŐEN
biztosítja a postai szolgáltatás igénybevételének leetőségét.
Melynek kötelezően feltüntetett árai:


 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

A Magyar Posta a fenti árakat a postai felvevőhelyeken történő csomagfeladás esetén biztosítja.
Cégünk a postai csomagfeladást hetente egy alkalomma tudja vállalni.
A csomagok általunk történő postai felvevőhelyre juttatásának többletköltségét,
és a postai ügyintézés feladatainak többletköltségét a vevőkre hárítjuk,
melynek mértéke a posta által meghatározott áron felül csomagonként bruttó 5000 Ft !

12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

A vásárló élhet az elállási és felmondási jogával már a megrendelés elküldést követően, még mielőtt a terméket átvenné.

 

13. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a GardenGate Kaputechnikai Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibajavítását a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 6 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a GardenGate Kaputechnikai Kft szállította.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Webáruházban forgalmazott, bruttó 10.000 forintot meghaladó értékű termékekre kötelező jótállás vonatkozik, amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül (fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy). A kötelező jótállás tekintetében „az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet” szabályai irányadók. A kötelező jótállás időtartama – szakszerű telepítés és rendeltetésszerű használat esetén – egy év.

A jótállási idő kezdete a kiszállítást követő naptári nap. A jótállás a vevő szavatossági jogait nem érinti.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1171 Budapest, Berky Lili u. 32.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

A Webáruház vásárlóit, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb termékekre, amelyek a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek (például, de nem kizárólag pelenka, cumi, gyorsan romló áru). 

Amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

15. Adatkezelési nyilatkozat

A http://gardengate.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a GardenGate Kaputechnikai Kft kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a trans-o-flex HUNGARY Kft. megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

webáruház üzemeltetése:      NAIH-60569/2012

hírlevél küldés:                       NAIH-60365/2012

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrációkor megadandó adatok

A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • E-mail cím
 • Használni kívánt jelszó
 • Név
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó
 • Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

 

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a GardenGate Kaputechnikai Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A GardenGate Kaputechnikai Kft által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a GardenGate Kaputechnikai Kft a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az webshop @ gardengate . hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

16. Jogorvoslattal élhet

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • URL: http://naih.hu

 

17. Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a GardenGate Kaputechnikai Kft általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

18. Elállási/felmondási nyilatkozatminta

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

 

Címzett: GardenGate Kaputechnikai Kft.

1171 Budapest, Berky Lili utca 32. Telefon: +36 20 329 3402  E-mail cím: webshop@gardengate.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék megnevezés:

Termékkód:

Megrendelésszám:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogysztó(k) bankszámlaszáma:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

*A megfelelő jelölendő

 

19. Elállási/felmondási tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a http://gardengate.hu-n kötött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: GardenGate Kaputechnikai Kft. 1171 Budapest, Berky Lili utca 32. Telefon: +36 1 256 1634  E-mail cím: webshop@gardengate.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a GardenGate Kft. a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a Termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat GardenGate Kft. számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a GardenGate Kft. a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Vissza